1-

Parameter

Mitsubishi FD25-F18-51670
V3.0m – 3422 hrs
Mitsubishi FD25-F18-54897
V3.0m – 8052 hrs